FORUMS
FORUMS
FORUMS
HOME >FORUMS

 Forum/Session

 Directors

 Hypertension Forum

 Wang Jiguang  Cui Zhaoqiang

 Heart Failure Forum

 Zhou Jingmin  Jin Wei 

 Coronary Intervention Forum

 He Ben  Ge Lei  Zhang Qi 

 Heart Rhythm Forum

 Li Yigang  Liu Shaowen  Wu Liqun 

 Lipid-Atherosclerosis Forum

 Liang Chun  Chen Zhenyue

 Structural Heart Diseases Forum

 Zhao Xianxian  Zhou Daxin

 Pulmonary Circulation Forum

 Shen Jieyan   Song Haoming

 Precision and Regenerative Medicine Forum

 Zou Yunzeng  Bu Jun 

 Cardiovascular Imaging Forum

 Shu Xianhong  Li Xinming

 Thromboembolic Diseases Forum

 Guo Xingui  Liu Xuebo

 Integrated Chinese Traditional and Western Medicine Forum

 Shi Haiming  Fan Ming 

 Prevention Forum

 Wang Changqian  Gu Shuiming

 Cardiac Emergency Forum

 Qu Xinkai  Zhang Song

 International Chinese Language Forum

 Xu Yawei  Gong Hui 

 Cardiac Nursing Forum

 Xu Jianming  Xu Fanglei 

 Cardiac Rehabilitation Forum

 Shen Chengxing  Zhou Mingcheng

 Continuing Medical Education Forum

 Jiang Li  Qiao Zengyong 

 AI & Internet-Based Healthcare Forum

 Zhang Ruiyan  Zhu Fu

 Cardio-Oncology Forum

 Fang Weiyi  Cheng Leilei

 Metabolism related cardiovascular diseases forum

 Li Yong  Sun Aijun

 Oriental Rising Star Award

 Qi Wenhang  Liu Zongjun

 Oriental PCI Movie Theatre

 Yin Zhaofang  Ding Fenghua  Hu Wei 

 Oriental Live Studio

 Zhang Junfeng  Ma Shixin  Luo Xinping 

Copyright 2020 www.occmd.org All rights reserved.